Stallmiljø

Stallmiljøet skal være sikkert for både folk og dyr, og det er viktig at man holder orden i stallen og følger visse retningslinjer slik at det forblir sikrest mulig.

Først og fremst er det viktig å ha det ryddig og ordentlig i stallen. Pussekasser kan bli tråkket på og ødelagte om de står i stallgangen, og kan i verste fall skade en hest. Trillebårer og grep bør heller ikke stå på gulvet i stallen så sant de ikke er i bruk, da de kan sperre evakueringsveier.

Elektrisk anlegg

Det elektriske anlegget skal være godkjent til bruk i stall. Grunnen til dette er at det er mye støv og fukt i en stall. Kontakter, lamper og varmeovner skal holdes fritt for støv. Radioer skal være godkjent for stallmiljø eller gå på batteri, og skal som andre elektriske ting holdes utenfor hestens rekkevidde. Husk også å ikke ha på radioen for høyt – hestens hørsel er mye bedre enn vår egen.

Fôr og skadedyr

Gulvet bør holdes fritt for kraftfôr da dette lett tiltrekker seg mus og rotter. Fôr skal oppbevares tørt og helst ved jevn temperatur. Store plastdunker med lokk holder skadedyrene unna og holder fôret tørt, og mindre dunker eller bøtter med lokk kan man ha fôr i som er gjort klart til dagen etter – og de er sikre i tilfelle en hest skulle bryte seg ut og gå på leting etter mat.

En stallkatt eller to holder de fleste skadedyrene unna, og er godt selskap både for folk og dyr. Disse er uansett kjeledyr og skal steriliseres, vaksineres og gis markkur i tillegg til at de må ha tilgang på mat, friskt vann og et varmt sted å oppholde seg i vinterhalvåret.

salromBokser

Bokser skal være laget slik at hesten ikke kan sette seg fast med hode eller bein. Det er et krav om at sprinkler skal ha et mellomrom på under 8 centimeter for store hester og 5 centimeter for små hester – eller mer enn 15-18 centimeter. Dette gjelder både for sprinkler i skillevegger, dører og foran vinduer og andre steder hvor hesten kan komme til. Det er lov til å ha sprinkler ned til gulvet, men skillevegger med tett underdel er likevel anbefalt. Skillevegger som er tette helt opp anbefales ikke til permanent oppstalling under normale forhold, da dette hemmer hestens sosiale kontakt med andre hester, utsyn og gir et dårligere klima.
Dører skal være minst 1,20 meter brede og 2,20 meter høye for større hester, slik at hesten kan komme seg ut og inn av boksen uten å henge seg fast med dekken eller saltøy.

Antall bokser skal ikke være færre enn antall hester på permanent oppstalling. Om hestene må bytte på å stå ute og inne for å ha plass anses ikke dette som oppfylte krav.

Om du vil lese om krav til størrelse på bokser og andre krav kan du lese om dette på side 3 i Mattilsynets retningslinjer til forskrift om velferd for hest (nedlastbart Word-dokument).

Klima

Klimaet i stallen skal være tilpasset hesten. Rundt 10°C er optimalt, og luftfuktigheten bør være lavere enn 80% for å unngå kondens (fukt på på vegger og tak). Man bør også holde temperaturen over 0° for å unngå at vannet fryser.

God ventilasjon er viktigere enn temperaturen i stallen. Dårlig luft kan føre til luftveisproblemer for både hesten og oss selv. Pass likevel godt på trekk, da dette heller ikke er bra for hesten. Om det er vanskelig å balansere god luft og temperatur i stallen kan tilleggsvarme være aktuelt.

 

Kilder:
https://www.hooks.no/tips-og-rad/sikkerhet/sikkert-stallmiljo/
http://www.rytter.no/hestekunnskap/kunnskapsbibliotek/stallen/stallmiljoet/
http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00022/Retningslinjer_til_f_22537a.doc
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-02-505