Hest i trafikken

Alt for mange ryttere og kusker har vært utsatt for både ulykker og nestenulykker i trafikken. I en spørreundersøkelse utarbeidet av Norsk Islandshestforening svarte 1034 av 6246 respondenter at de selv har vært utsatt for ulykke med hest i trafikken. Hva kan vi som ryttere og kusker gjøre for å ferdes i trafikken på tryggest mulig måte og hva kan vi forvente av de vi møter på veien?

 

Når man værer fare, uansett hvem man er, så har man tre valgmuligheter: Å slåss, flykte eller fryse. Som mange andre byttedyr er hesten et fluktdyr og de kan forsøke å flykte om de skulle bli skremt – uten å tenke på konsekvensene.

Ulykker kan likevel i stor grad unngås ved at alle i trafikken viser hverandre hensyn. Bilisten må senke farten, rytteren må hele tiden være bevisst hvordan hesten kan reagere og forsøke å unngå situasjoner og miljøer hesten kan oppfatte som skremmende. Anbefalt fart for å kjøre forbi en hest er 30km/t, og bilen bør passere minst to meter unna hesten, helst helt over i den andre kjørebanen.

 

Når du rir, kjører eller leier en hest i trafikken regnes du og hesten som et kjøretøy. Da må du følge trafikkreglene, som blant annet lyder:

Reglene om trafikk med kjøretøy gjelder så langt de passer også for rytter og for den som fører ride-, laste- eller trekkdyr eller fører eller driver husdyr.

For rytter og hestekjøretøy gjelder trafikkreglene når disse ferdes:
1) På vei, gate eller plass (opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, osv)​.
2) På privat vei, dersom den er åpen for allmenn ferdsel.

Bestemmelsene i trafikkreglene innebærer at det er forbudt for rytter/kusk å benytte gangvei, fortau eller gangbane, sykkelvei eller sykkelbane, dersom ikke annet er bestemt.

Du kan lese mer om trafikkreglene her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747

Aldersgrense

Det finnes ingen lovfestet aldersgrense for få ferdes med hest i trafikken. Men alle trenger ferdigheter før de rir eller kjører med hest ut i trafikken, og dette må tilegnes sammen med erfarne voksne og rolige hester.  Ved ridning eller kjøring på trafikkerte veier skal du kjenne til, og være i stand til, å takle hestens reaksjoner. Under opplæring kan det være greit at den erfarne ekvipasjen går ved siden av den uerfarne, med den erfarne nærmest midtbanen. Før du ferdes i trafikken med hest og vogn, bør du kjenne hestens reaksjonsmønster i trafikken.

Bruk refleks!

I mørket eller i vær med dårlig sikt skal hest og rytter, kusk og vogn utstyres med refleks og lys. Om man skulle bli utsatt for en ulykke kan du og hesten risikere å komme fra hverandre og av den grunn er det viktig at dere begge har reflekser. Dette skal være plassert på en slik måte at andre veifarende både forfra, fra siden og bakfra kan se at det dreier seg om en hesteekvipasje.​

Minimumskrav ved bruk av refleksutstyr er refleksvest, refleksbånd, refleks på to hestebein diagonalt – gjerne alle fire bein, refleksbånd på hjelm ved ridning og lykt bak på vogn i tillegg til refleks ved kjøring.

Gi tegn til andre trafikanter når du skal endre retning

  • Vis tegn ved å rekke ut armen i den retningen du skal svinge eller vende.
  • Løft armen som et tegn på at du vil stoppe
  • Gi tegn med hånden eller med lyssignal for å avverge fare.
  • En utstrakt arm som beveges opp og ned er tegn på at man ber den andre trafikanten senke farten.
  • Om du kommer fra terrenget inn på en vei med en hest, er det du som skal stoppe for trafikken på veien.
  • Forsøk å få blikkontakt med bilførere.
  • Høflighet koster så lite og gjør så mye! Nikk og løft løft en hånd som takk når andre trafikanter senker farten eller på en annen måte viser hensyn til deg og din hest eller ridegruppe. 

 

 

Deler av teksten er fra hestitrafikken.no og gjengitt med tillatelse av Norsk Hestesenter

For mer informasjon omtemaet besøk Hest i trafikken, en nettside utarbeidet av Norsk Hestesenter med støtte fra Samferdselsdepartementet