Sprang

Sprangridning er en av de største grenene innenfor hestesport. Her i Norge arrangeres det en mengde sprangstevner på alle nivåer gjennom hele stevnesesongen, alt fra Lett-D ponnistevner hvor hinderne kan være helt ned i 40 centimeter høye til Grand Prix-stevner hvor hinderne kan være så høye som 160 centimeter.

På lavest nivå kan man finne såkalte clear round-klasser med bare én omgang, hvor alle som fullfører banen uten feil får sløyfe og det er ingen plassering.

Vanligvis har sprangklasser to omganger – en første omgang og så omhopping.

I første omgang skal en komme seg gjennom banen uten riv, vegringer (at hesten stopper eller springer ut til siden rett før hinderet i stedet for å hoppe), uten å krysse sitt eget spor og innenfor en maksimaltid.
Første vegring gir fire feilpoeng, andre gir åtte feilpoeng og ved en tredje blir ekvipasjen eliminert. På større stevner blir man eliminert etter andre vegring. Riv og krysning av eget spor gir fire feilpoeng.
Ved fall eller styrt av hest og/eller rytter og feilridning (om man rir feil vei) blir man også eliminert.
Fullfører man ikke banen innenfor maksimaltiden får man ett feilpoeng for hvert påbegynt fjerde sekund over tiden.

Ekvipasjer som rir feilfritt i første omgang kommer videre til omhopping hvor den som har færrest feil og fullfører på kortest tid vinner.

Hindre

Rekk
Et rett hinder med en eller flere bommer over hverandre.

Oxer
Et bredt hinder. Består av to elementer; en rekk i front med en forhøyet bom i bakkant.

Trippelbar
Mye likt oxeren, men med tre elementer der den fremste toppbommen er lavest og den bakerste er høyest.

Mur
Et hinder som ser ut som en mur. Dette er mye likt en rekk, men kan for noen uerfarne hester virke litt skumlere da hesten ikke kan se gjennom hinderet og se hva som er på andre siden.

Vanngrav
Et lengdesprang på 4-4,5 meter i de høyeste klassene. Tramp i vanngrava telles som et riv.

Kombinasjon
En kombinasjon av to hinder etter hverandre med ett eller to galoppsteg i mellom.

Tre-kombinasjon
En kombinasjon av tre hinder etter hverandre med ett eller to galoppsteg i mellom.

 

Kilder:
Norges rytterforbund – Grener>Sprang http://www.rytter.no/grener/sprang/
Konkurransereglement i sprang (fra 01.03.16) http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/krii-2016.pdf