Fotografering: Manuelle innstillinger

Dette er første del i en serie om fotografering av hest. I serien vil vi dekke det grunnleggende om fotografering med kamera. Vi vil lære om manuelle innstillinger slik at man unngår å få uskarpe bilder av hest i bevegelse, for lyse eller for mørke bilder, fokus på feil sted og noen andre ting.

Manuelle innstillinger og eksponeringstriangelet

Når man først begynner å ta bilder bruker man gjerne automatiske innstillinger. Alle knapper og innstillinger på kameraet kan virke overveldende i forhold til de få knappene man er vant til fra mobilfotografering. Dagens teknologi utvikler seg raskt og nyere kameraer vil som regel ta gode bilder med automatiske innstillinger, men i en del sammenhenger vil manuelle innstillinger være nødvendig for å få resultatene man ønsker. For å bruke manuelle innstillinger skrur man hjulet på toppen av kameraet til «M.»

Eksponeringstriangelet består av tre innstillinger i kameraet som bestemmer hvor mye lys kameraet slipper inn til sensoren som fanger bildet vårt som blir overført til minnekortet. Når kameraet slipper inn lite lys vil bildet bli mørkt og når kameraet slipper inn mye lys vil det bli lyst. Hvor mye lys kameraet slipper inn bestemmes av lukkertid, blender og ISO.

Lukkertid

Inni kameraet er det en slags gardin og når denne åpnes slippes lys inn. Jo lenger gardinen er åpen, jo mer lys slippes inn.

Lukkertid måles i sekunddeler. Når vi har lite lys vil vi ofte ha lukkertiden så lav som mulig for å slippe inn så mye lys som mulig, for eksempel 1/60 – ett sekstidels sekund. Problemet med lave lukkertider som dette er at gardinen er åpen så lenge at man fanger bevegelser – altså vil hesten, spesielt bena som beveger seg raskest, bli uskarpe. Lukkertider som er så lave som dette egner seg som regel best til motiver som ikke beveger seg. Skal man ta bilde av hester i fart vil man ofte bruke lukkertider som 1/400 – ett firehundredels sekund og noen ganger helt opp i 1/1000 eller enda mer.

Her er lukkertiden en anelse lang slik at hestens bein har blitt litt uskarpe. Noen fotografer vil fryse bevegelser helt, mens andre liker litt uskarphet for å gi inntrykk av fart. Foto: ©Infohesten

Blender

Inni objektivet finnes et varierende antall blader som sammen danner en sirkel som kan gjøres større og mindre ved at du endrer blenderinnstillingene dine. Dette omtales noen ganger som F-stop og på engelsk heter det aperture, og oppgis som f.eks. f/1.4 eller f/8. Hvor lavt objektivet ditt går kan du se ved at det står f.eks. 1:4-5.6 på det som betyr at når du er zoomet helt ut er den største blenderen du kan ha f/4 og når du er zoomet helt inn f/5.6. Dette varierer fra objektiv til objektiv og noen har varierende blendere (som endrer maksstørrelse når man zoomer) og noen har faste (som alltid har samme maksstørrelse).

Lavere blendertall åpner blenderen mer (gjør den større) og høyere blendertall lukker blenderen mer (gjør den mindre).
En stor blender vil slippe inn mer lys enn en liten.

Blenderen påvirker også dybdeskarpheten. Står blenderen på f.eks. f/1.4 vil man ha veldig liten dybdeskarphet. Hvis man tar bilde av en hest på skrå forfra og fokuserer på hestens øye vil kun øyet være i fokus. Mulen som vil være på et plan nærmere kameraet og ørene som vil være på et plan lenger fra kameraet enn øyet vil allerede være ganske ute av fokus, og bakgrunnen vil være helt ute av fokus. Denne uskarpheten i bakgrunnen får kalles gjerne “bokeh” som betyr uskarphet på japansk.

Om man øker blenderen til f.eks. f/5.6 vil du kunne få hele hodet i fokus (litt avhengig av hvor langt unna man står – står man nærmere vil man få mindre dybdeskarphet enn lengre i fra).

Objektiver med store blendere koster ofte mer.

Her er det brukt en ganske stor blender som gjør at hestens øye er i fokus, mens kjeven begynner allerede å falle ut av fokus og halen og bakgrunnen er helt ute av fokus. Foto: ©Infohesten

ISO

Inni kameraet har man en liten brikke som er kameraets sensor som nevnt i innledningen. Hvis vi øker ISO-en vil sensoren bli mer følsom for lys slik at bildet blir lysere, men det vil også bli støy (små prikker, også kalt korn) i hele bildet. Jo høyere ISO, jo mer støy blir det, og man vil etterhvert miste farger i bildet også. Som en generell regel vil man gjerne beholde ISO-en så lav som mulig, men i noen situasjoner hvor man ikke får tilstrekkelig med lys fra de andre to innstillingene må man kompensere med høyere ISO.

Høy ISO er grunnen til at bildene du tar med mobilen i dårlig lys får mye støy.

Mer avanserte kameraer takler høyere ISO bedre enn nybegynnerkameraer.

Oppsummering

Lukkertid: Lengre lukkertider slipper inn mer lys, men egner seg ikke til motiver som beveger seg. Kortere lukkertider slipper inn mindre lys, men fryser bevegelser.

Blender: Større blender (lavere tall) slipper inn mer lys, men gir mindre dybdeskarphet. Mindre blender slipper inn mindre lys, men gir mer dypdeskarphet.

ISO: Høyere ISO gir mer lys i bildet, men vil gi mer støy.

I neste del om fotografering kan du lære om andre kamerainnstillinger.