FH-/paradressur

I 1996 ble det i bestemt av den idrettspolitiske reform at alle funksjonshemmede som ønsker det, skal ivaretas av de enkelte særforbundene på lik linje med alle andre.
Norges Rytter Forbund (NRYF) har derfor til ansvar å legge forholdene til rette for at funksjonshemmede ryttere med ulike behov og nivå skal tilbys et ridetilbud gjennom sin rideklubb. NRYF og Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund har undertegnet en avtale som spesifiserer de ulike ansvarsfordelingene mellom dem. NRYF har derfor ansvaret for at det utdannede trenere og ledere med ekstra kompetanse spesielt rettet mot FH-ryttere/Parautøver og at det avholdes konkurranser på alle nivå rundt om i landet.p

Hva er en FH-/pararytter?

En pararytter er en rytter som har en målbar fysisk eller visuell hemning som tilfredsstiller et minimumskrav som er fastsatt av FEIs Para-Equestrian Classification Manual. Alle utøvere som ønsker å konkurrere innenfor paraidrett må derfor få sin funksjonelle profil fastsatt av en godkjent klassifisør. Klassifisørene er fysioterapeuter/ridefysioterapeuter, med spesialkursing i klassifisering for parautøvere. Mer om selve klassifisereringen senere.
Det finnes 5 forskjellige grader innenfor para hvor den laveste graden, grad I, er graden for de med høyest funksjonshemming.

Grad I
Utøvere i grad I har alvorlig nedsatt førlighet i alle lemmer og overkropp. Utøveren krever vanligvis bruk av rullestol. De kan være istand til å gå, men da med en meget ustabilt ganglag. Overkropp og balanse er svært svekket.

Grad II
Utøvere i grad II har enten en alvorlig svekkelse i overkroppen og minimal svekkelse i de øvre lemmer eller moderat nedsatt førlighet i overkropp, øvre og nedre lemmer. De fleste utøvere i denne graden bruker rullestol i dagliglivet.

Grad III
Utøvere grad III har alvorlig nedsatt funksjonsevne i begge ben/underkropp med minimal eller ingen nedsatt overkropp eller moderat nedsatt førlighet i øvre, nedre lemmer og i overkroppen. Enkelte av utøvere i denne graden kan bruke rullestol i dagliglivet.

Grad IV
Utøvere i grad IV har en alvorlig nedsatt førlighet eller mangel på begge øvre lemmer eller en moderat svekkelse i alle fire lemmer eller kortvoksthet. Idrettsutøvere i klasse IV kan gå og krever generelt ikke rullestol i dagliglivet. Grad IV inkluderer også idrettsutøvere som har en visuell hemning som er tilsvarende B1 med lav synsstyrke og/eller ingen lysoppfattelse.

GRAD V
Utøvere i grad V har en mild nedsatt bevegelse eller muskelstyrke eller mangel på et lem eller mangel to mindre lemmer. Grad V inkluderer også idrettsutøvere med visuell nedsatt som er tilsvarende B2 med høyere synsstyrke enn synshemmede som konkurrerer i klasse IV og/eller et visuelt felt med radius på mindre enn 5 grader.

Klassifisering

Dersom man ønsker å klassifisere seg til FH-ridning tar man i første omgang selv ta kontakt med en av de godkjente klassifisørene som er tilknyttet NRYF, for å finne ut om din diagnose er klassifiserbar eller ikke. Det er dessverre ikke alle diagnoser som er klassifiserbare i ridning, selv om de gir funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelsen må være permanent, målbar og verifisert. Smerte er heller ikke en godkjent parameter innenfor klassifiseringen, dette er fordi smerte ikke kan regnes som objektivt fra person til person.

Når man har fått kontakt med klassifisøren og fått beskjed om at din diagnose er godkjent, starter selve klassifiseringen. I førsteomgang må du sende inn dine papirer (legattest, diagnose, evt. resultater fra røntgen/MR etc.) til klassifisøren du er i kontakt med. Så kalles du inn til en time hvor du skal undersøkes. Klassifiseringstesten foregår i ca. en time og skal kartlegge din fysiske styrke, balanse, koordinasjon og bevegeligheten i ledd/muskler.
Rideferdighetene dine blir ikke testet ved første klassifisering dersom ikke annet blir opplyst. Klassifisøren regner så ut om du ligger innenfor parameterne satt for paradressur, og isåfall hvilken grad/utøverprofil du da havner under. Selv om man har en godkjent diagnose fører ikke dette automatisk til at man blir klassifisert.

Når man får vite hvilken grad man er og hvilken utøverprofil man faller innunder får man beskjed om hvilke hjelpemidler man kan benytte seg av under stevner og det sendes etterhvert ut et kort som dokumenterer de ulike hjelpemidlene samt at du er godkjent paradressurrytter. Dette kortet er personlig og må medbringes til alle stevner.

Eksempler på hjelpemidler er:
2 pisker
Nakkekrage
Parahilsen (å hilse bare med hodet)
Løkketøyler
Lettriding i hele/deler av programmet

Stevner

De fleste ridestevner i Norge i dag arrangerer stevner som er åpne for FH ryttere også – i egne FH klasser. Dersom det gjennomføres FH-nivåklasser på distrikts (D)-/lands (L)-/elite (E)-stevner kan arrangør få dekket godtgjørelse av én dommer per dag/stevne med FH-klasse. Dommer kan også dømme andre klasser på stevnet.

Klasseinndelingen i FH er litt annerledes enn hos de vanlige dressurklassene. FH har egne dressurprogram av ulik vanskelighetsgrad. Alle gradene har to noviceprogram, ett lagprogram, ett individuellprogram og ett Kürprogram. Vanskelighetsgraden går fra LB med kun skrittprogram (Grad I Novice A) opp til elementer fra MA (Indivduell Grad V).

Utøver kan selv velge hvilket FH-program de vil ri. Rytteren kan starte i det programmet han er kvalifisert for etter prestasjon, uavhengig av hvilken grad utøveren er klassifisert i (f.eks. kan en klassifisert Grav V ri et Grad III program). Unntaket er ved mesterskap, da må rytter ri de programmene som gjelder for den graden utøveren er klassifisert i.

Det skal også avholdes klasse selv om det kun er én startende i klassen og det skal også alltid avholdes premieutdeling også dersom det kun er én startende i klassen. Dersom det er startende i to forskjellige grader eller rytterne har valgt forskjellige program og det er under 3 totalt startende i FH-klassene kan klassene slås sammen, det er da total poengsum som definerer plasseringene.

Bisling i FH-programmer er valgfritt trinse eller kandar uansett klassifisert grad og vanskelighetsgrad. Man kan også benytte seg av alle hjelpemidlene man har fått opplyst på klassifiseringskortet uavhengig av hvilken klasse man rir. Også dersom man startet åpne klasser for funksjonsfriske.

Det er også litt andre regler når det kommer til kvalifisering til L-/E-stevner og mesterskap for FH. Reglene rundt rytterlisens og er også litt endret fra utøvere som er funksjonsfriske. Se KR-FH for nærmere bestemmelser.

Tekst av Kristin L. Knudsen
Instagram: @kristinknu

Kilder:
http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/kr-fh-2017-ren.pdf
http://inside.fei.org/sites/default/files/FEI%20Manual%20for%20Classifiers%202017%20Final%20w%20code_update%2024.07.2017.pdf