Hesten

Hestens historie

I 1867 ble det første skjelettet etter hesten funnet i Nord-Amerika. Over 45-55 millioner år har hesten utviklet seg fra dette lille dyret som var omtrent på størrelse med en rev, til hesten vi har […]